5 x Träd

................................................................

Botaniska illustrationer till Fritidsodlarnas Riksorganistaions fina underprojekt “Rikare Trädgård”, fem olika träd att plantera för att främja biologisk mångfald i din egen trädgård. Träd, frukt, löv och blommor av Ek, Äpple, Sälg, Hagtorn och Fläder.

Uppdrag och ©: FOR & Rikare Trädgård


................................................................