Gränslandets Hjälte

................................................................

     ” I gläntan nedanför kullen vid mammas torp trivs uddvitmossan Sphagnum fallax och sumpvitmossan Sphagnum palustre. Den ena rund, klargrön och saftig, den andra med korta spretiga blad och rostbruna spetsar – lik en snöflinga i formen.
      I torrt tillstånd är Sphagnum genomskinligt vita på samma sätt som ömsat ormskinn. Vitmossor otrivs i kalkhaltig miljö, vilket delvis förklarar varför de för mig som gotlänning ter sig så exotiska, men frodas annars över hela jorden. Från Svalbard till Patagonien, tätast i den norra hemisfären, utför familjen vitmossa sitt  tysta arbete utan uppmärksamhet eller uppskattning och har gjort det i 470 miljoner år.”

Utdrag ur “Gränslandet Hjälte”, illustrerad essä om min vän vitmossan,
en ödmjuk hjälte. publicerad som Möte med Mossa i Sveriges Natur nr 5 2022


Nedan följer bilder från några möten med denna spännande bryofyt:

................................................................