Pinnsvein & Makk

................................................................

Gotländska djur måste ha kommit till ön på något sätt. En del resor verkar ha varit kluriga, svåra och märkvärdiga. 
Krånglet att komma hit har gjort att det finns speciella djur på Gotland. En del är speciella för att de är ovanliga på andra platser men vanliga här. En del är speciella för att de är ovanliga här.  Andra är bara vanligt speciella. Och de kan ha roliga namn på gutamål – det gamla gotländska språket, som många ännu talar. Alla vet väl vad ett pinnsvein är? En liten gris med pinnar på.  Och alla vet väl att man inte ska klappa en pusslude?

Barnbok om Gotländska djur
på gotländska
Författare: Helen Rundgren
& Tina-Marie Qwiberg
Illustration: Jossi Qwiberg

................................................................